top of page

News & press

Marchekst 1

March, 30 2021

Kostenreductie mogelijk voor geothermische stadsverwarming

 

De duurzame warmtesector kan een belangrijk aandeel leveren aan de energietransitie, maar vraagt grote investeringen in onze infrastructuur. Een samenwerkingsverband van Europese partners onder leiding van TNO heeft in het DRAGLOW-project als doel operationele kosten van geothermische stadsverwarming en de kosten van daarvoor noodzakelijke warmwater transportsystemen met een derde te laten afnemen. De partners onderzoeken technologieën om de hydraulische weerstand in watertransportsystemen te verlagen.

 

Een verlaging van de stromingsweerstand in pijpleidingen maakt het mogelijk om kleinere leidingdiameters, kleinere pompen en kleinere geothermische putdiameters te installeren. Dit verlaagt de materiaal- en graafkosten en beperkt de overlast in de woonomgeving. DRAGLOW wordt gefinancierd vanuit het Nederlandse MOOI Innovatieprogramma, een subsidieregeling van de Nederlandse overheid die de ontwikkeling van innovaties van duurzame, betrouwbare en betaalbare energiesystemen stimuleert.

 

Innovatie voor duurzame stadsverwarmingssystemen

Een veelbelovend concept om stromingsweerstand in pijpleidingen te verminderen is het toevoegen van moleculen die de eigenschap hebben stromingsweerstand te verlagen, bekend als Drag Reducing Agents (DRA). Dit concept is ontwikkeld en met succes toegepast in de petrochemische sector. DRA’s kunnen ook voor de infrastructuur van duurzame geothermische stadsverwarming een aanzienlijke kostenverlaging bieden. In het Nederlands Onderzoekscentrum voor Duurzame Geo-energie in Rijswijk (RCSG) testen onderzoekers commercieel beschikbare DRA moleculen die de stromingsweerstand kunnen verlagend onder omstandigheden die vergelijkbaar zijn met die in geothermische stadsverwarmingssystemen. Het gebruik van moleculen geproduceerd met ‘Green Chemistry’ is een belangrijk doel van het project. In het project worden ook stromingsdistributiemodellen ontwikkeld voor innovatieve design- en engineeringsoplossingen. Die hebben als voordeel dat circulatiesystemen met lage stromingsweerstand weerstand worden gemaximaliseerd.

 

Aan het DRAGLOW-project zijn partijen uit de hele keten vertegenwoordigd, waaronder lokale overheden, aardwarmteproducenten, warmtedistributeurs, materiaalleveranciers, dienstverleners, system designers, universiteit en onderzoeksinstituten. De partners van het consortium zijn er trots op bij te dragen aan het versnellen van duurzame warmtelevering door het verbeteren van rendement en veiligheid. De partners vinden het belangrijk bij te dragen aan het versterken van de sector en draagvlak door kennis van dit project met geïnteresseerde partijen te delen.

 

Over het consortium

Het DRAGLOW consortium bestaat uit TNO, ECW Energy, Roemex Ltd, Nouryon NV, TU-Delft, Enertrans BV, Well Engineering Partners, Wayland BV., Nijkamp Aanneming BV, Gemeente Rotterdam en Gemeente Amsterdam. Het project heeft een looptijd van 3 jaar.

 

www.draglow.nl

DRAGLOW_1B (002).png

Find our downloads and latest newsletters here:

enertrans.jpg

March, 19 2021

 

Amsterdam Zuidoost testlocatie voor slim lokaal stroomnetwerk

 

Amsterdam Zuidoost is de komende jaren de testlocatie voor een nieuw, innovatief wijkenergieplatform. Betrokken organisaties, zoals de gemeente Amsterdam, de Johan Cruijff ArenA, AMS Institute, Spectral, TU Delft en netwerkbedrijf Alliander gaan samen met bewoners en bedrijven uit Zuidoost het systeem testen dat elektrische energie lokaal slim kan uitwisselen, verdelen en opslaan. Het platform moet in gebieden waar in de toekomst veel ontwikkeld wordt (zoals Amsterdam Zuidoost) helpen om het lokale stroomnetwerk slim te managen.

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid): “Elektriciteit wordt steeds belangrijker in ons stroomgebruik, bijvoorbeeld door het toenemende gebruik van elektrische auto’s en het aardgasvrij maken van woningen. Dat vraagt veel van ons elektriciteitsnet en daarom is het belangrijk dat we experimenteren met nieuwe manieren van stroomopwekking en verbruik en dat er gaan zoeken naar manieren om lokaal opgewekte stroom uit te wisselen. Dat doen we graag samen met bewoners van Venserpolder: vanaf de start betrekken we twee VvE’s om actief mee te denken en straks ook mee te profiteren van de van de uitkomsten van het experiment.”

Voor het wijkenergieplatform wordt een simulatie ontwikkeld van een deel van Zuidoost. Hierin worden alle energiestromen, relevante gebouwen en de energie infrastructuur nagebootst. Vervolgens worden onder andere laadpalen, zonnepanelen, nieuwbouw, bestaande bouw en warmtepompen in het platform onderling verbonden, om te onderzoeken hoe energie op een slimme manier kan worden verdeeld en uitgewisseld. Als de simulatie uitwijst dat het platform werkt, kan het zowel in Zuidoost als andere stedelijke gebieden gebruikt gaan worden. De energie die in Zuidoost wordt opgewekt en niet direct gebruikt wordt, kan bijvoorbeeld lokaal opgeslagen worden in de Johan Cruijff ArenA-batterij. In de Rotterdamse wijk Schiebroek wordt een vergelijkbare test gedaan.

 

Het LIFE-City platform 

Het LIFE-City platform (Local Inclusive Future Energy) is een samenwerking tussen de Gemeente Amsterdam, de Johan Cruijff ArenA, TU Delft, Alliander, EnerTrans, Spectral, Hedgehog Applications, Universiteit Utrecht, Co-Force, Amsterdam Energy ArenA, AMS Institute en de Gemeente Rotterdam.  Voor het wijkenergieplatform is een subsidie toegekend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en cofinanciering door de gemeente Amsterdam en andere partijen.

enertrans.jpg
yeager.png

October, 20 2020

EnerTrans and Yeager Energy Announce Strategic Partnership

October 20th, 2020 – EnerTrans and Yeager Energy are pleased to announce they have entered into a strategic partnership, combining Enertrans’ leading district heating network development and operating expertise with Yeager Energy’s extensive sub-surface energy and project management expertise.


The EnerTrans – Yeager Energy partnership is a powerful combination of companies and is expected to make a significant impact in the heat energy transition in The Netherlands. By leveraging the complementary skills and knowledge from each company an integrated surface and sub-surface approach will result in the optimisation of the entire sustainable heat supply chain (from ‘source to sales’).


The goal with this approach is to realise greater efficiencies and lower costs leading to an innovative, sustainable, and most importantly a reliable and affordable heat supply to industries, businesses, greenhouses and consumers. The companies will jointly develop the complete heat supply chain form the source (geothermal and other sustainable sources of heat), transportation and distribution (District Heating Networks), to the sales of heat.


The founders of Yeager Energy and EnerTrans are seasoned professionals with long standing careers in the energy, utilities, district heating and financial sectors.


About EnerTrans
EnerTrans develops and operates district heating projects including for top tier customers. This involves modelling, design and construction of district heating networks as well as the transportation, distribution and sales of heat and customer support. EnertTrans operates with its sister companies Energy Engineering Solutions (EES) Holland B.V. and Nijkamp Energiedistributie B.V.


About Yeager Energy
Yeager Energy has a number of geothermal exploration licenses under application and is currently evaluating a significant number of additional geothermal energy opportunities. Yeager Energy has the capabilities to explore, appraise, develop, operate and maintain geothermal energy projects (technical and non-technical). Yeager Energy is an approved Geothermal Operator.

 

For more information on EnerTrans please contact:
•    Werner Boom, Director EnerTrans
E  
 werner.boom@enertrans.nl

For more information about Yeager Energy please contact:
•    Robin Hamersma, Director Yeager Energy
E    
info@yeager-energy.com


 

bottom of page